Website for Auchan Supermarket

This post is also available in: Français ( French) Tiếng Việt ( Vietnamese)

Starseed hân hạnh được là đơn vị tư vấn và cung cấp dịch vụ về Digital Marketing và Thiết kế phát triển Website cho siêu thị Auchan những ngày đầu tiên bước chân vào thị trường Việt Nam.

This post is also available in: Français ( French) Tiếng Việt ( Vietnamese)

  • CLIENT Auchan
  • YEAR 2017
  • WE DID Web Design, Web Development, Digital Marketing
  • PARTNERS Marketing Team, Design Team, IT Team