OUR SERVICES
Quảng cáo trên mạng

Chúng tôi nâng cao nhận thức về thương hiệu của bạn bằng cách xây dựng cộng đồng trên các mạng xã hội, tạo nội dung theo yêu cầu và tối đa phạm vi ứng dụng kỹ thuật số của bạn.

Phát triển website

Chúng tôi phát triển website thương mại và website cho doanh nghiệp của bạn, hỗ trợ các hoạt động của bạn với các ứng dụng trên nền tảng di động và file PDF tương tác.

Sản xuất video

Chúng tôi sản xuất video trọn gói cũng như cung cấp các dịch vụ: viết kịch bản, vẽ bảng phân cảnh, thiết kế sản xuất, quay phim, hậu kỳ.

Dịch vụ ngoại tuyến

Chúng tôi hỗ trợ mọi hoạt động ngoại tuyến của bạn, từ dịch vụ biên tập và thiết kế đến tổ chức sự kiện cho thương hiệu của bạn.

Sticky Monkey Studio helps you grab potential customers’ attention with our Explainer Videos, by describing your brand, product or company, in a short, fun and engaging video.

  • Grab viewer's attention
  • Create strong bond with customers
  • Integrate with marketing campaign
  • Increase conversion and sales
  • Improve SEO
  • MObile Friendly
FOLLOW US